E-commerce SaaS platform release notes

Release notes v1.65 – v1.69

Rogier Bestebroer -

In de releases van het NextChapter platform v1.65 t/m v1.69 hebben we belangrijke verbeteringen doorgevoerd. In Q2 hebben we veel gewerkt aan de backbone waardoor PIM en diverse features in het orderproces aanzienlijk zijn uitgebreid. Ook hebben we onze B2B oplossing uitgebreid en is de technische core geüpgrade, waardoor het platform nog stabieler en sneller is geworden. In Q3 en Q4 zal de nadruk liggen op Artificial Intelligence (AI), marketing automation, merchandising en marktplaatsen.


Feature: product USP’s

Per product kunnen nu productspecifieke USP’s worden ingevoerd. Deze product USP’s kunnen worden getoond op de product detailpagina’s (PDP) in een webshop, maar zijn daarnaast ook heel nuttig voor marktplaatsen zoals Amazon. Amazon waardeert producten met USP bulletpoints hoger dan producten zonder deze productinformatie.

Store locator landselectie

In de store locator is een landselectie toegevoegd om in de lijstweergave alleen de verkooppunten te kunnen tonen van een geselecteerd land. Voor internationale webshops met winkels in meerdere landen is dit een belangrijke verbetering in gebruiksvriendelijkheid.

PIM

We hebben diverse verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in PIM doorgevoerd.

Extra talen

PIM is nu ook geschikt voor productdata in het Spaans en Italiaans.

Verbeteringen rechten en rollen

De rol- en rechtenstructuur in PIM zijn aanzienlijk uitgebreid.

Specifieke producten voor specifieke gebruikers

In PIM kan nu bepaald worden welk (deel van het) assortiment een gebruiker kan zien en bewerken. Dit houdt in dat bijvoorbeeld voor een super user alle producten in PIM beschikbaar zijn, maar dat voor een categoriemanager alleen een bepaalde selectie van het assortiment te zien en te bewerken is.

De selectie van assortiment per PIM gebruiker kan op meerdere manieren plaatsvinden. Ten eerste kan het assortiment per gebruiker gefilterd worden op diverse eigenschappen, productcategorieën, merken etc. Ten tweede kan ook op een externe feed met productdata gematcht worden, zoals een feed uit een kassa of een feed van een leverancier.

Bijvoorbeeld: de gebruiker mag alleen producten zien en bewerken die matchen met zijn/haar kassa (POS). Hetzelfde voorbeeld kan gelden voor een match op producten van een leverancier. Alleen de producten die matchen met zo’n feed worden in PIM beschikbaar voor deze gebruiker.

De functionaliteit die hiermee ontstaat, is dat productdata verrijkt kan worden door mensen buiten je eigen directe organisatie. Zij kunnen dan producten verrijken die aan hen gerelateerd zijn, of waarvoor zij permissie hebben.

Standaardisatie van waardes

Een eigenschap (zoals kleur) bevat vele waardes (zoals rood en blauw). Vanaf nu is het mogelijk om per gebruikersrol in te stellen welke vaste waardes per eigenschap kunnen worden geselecteerd bij het verrijken van content. In het “oerwoud” van waardes (bijvoorbeeld 500 kleuren met zeer uiteenlopende benamingen) wil je bewaken dat alle gebruikers uit dezelfde gedefinieerde lijst van bijvoorbeeld 25 kleuren kunnen kiezen. Hierdoor wordt de contentverrijking uniform en daarnaast bewaak je de consistentie en kwaliteit van de artikeldata.

Producten definitief wissen

Het beheer van de productstatussen is uitgebreid. Producten kunnen nu op basis van producteigenschappen in bulk worden verwijderd. Producten in de status ‘verwijderd’ kunnen nu ook definitief (onomkeerbaar) gewist worden waardoor die producten verdwijnen uit PIM.

Innovatie technische core

De onderliggende technologie van het NextChapter platform wordt continu geïnnoveerd. In de afgelopen releases hebben we de technische core van PIM geüpgrade waardoor het systeem gebruik maakt van de meest actuele technologie. Onze klanten merken hier niets van. Het resultaat is dat de PIM nog beter en sneller is geworden, en uiteraard dat wij onze belofte “een abonnement op innovatie” continu blijven waarmaken.

Order allocatie

De order allocatie module van NextChapter wijst orders toe aan voorraadlocaties, die de orders vervolgens uitleveren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse business ruling. Deze module is op twee punten uitgebreid.

Postcodegebieden

Het is nu mogelijk om orders aan locaties te alloceren op basis van postcodegebieden. De postcodegebieden kunnen bijvoorbeeld gelijk lopen met de postcodegebieden van HAH folders, of een geografische indeling op basis van postcodes die intern wordt gehanteerd.

Handmatig alloceren

Het kan gebeuren dat een voorraadlocatie onverhoopt een geaccepteerde order alsnog moet annuleren, bijvoorbeeld bij een defect product. De klantenservice of een andere super user kan die geannuleerde order nu handmatig toewijzen aan een andere voorraadlocatie.

Order management

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in Order Management zoals meer statussen, sorteren, filters en het tonen van meer data.

In de order is een duidelijk overzicht te zien van de status per artikel(en) in de order (verzonden, retour, geannuleerd).

De retouren en refund tabs zijn verplaatst naar aparte onderdelen ter verbetering van het overzicht.

Automatische refund van kosten

Wanneer een bestelling met meerdere artikelen volledig geretourneerd wordt, is het bij wet verplicht dat de webshop de eventuele betaal- en verzendkosten terugbetaalt aan de klant. NextChapter kan dit proces voor retouren en refunds nu automatisch uitvoeren (echter handmatige afhandeling kan ook nog steeds).

Als een deel van de bestelling wordt geretourneerd, geldt de terugbetaling van eventuele betaal- en verzendkosten niet. Het kan echter ook gebeuren dat klanten een bestelling met meerdere artikelen in delen retourneren. Bij de eerste retour hoeven deze kosten niet gerefund te worden, maar als later de rest van de bestelling retour komt wel. In NextChapter kunnen de betaal- en verzendkosten nu automatisch worden gecrediteerd en gerefund wanneer de volledige bestelling is geretourneerd.

Refunds timen

Het is nu mogelijk om het refund proces te timen. Dit houdt in dat retouren gedurende de dag aangemaakt kunnen worden, maar dat alle creditfacturen en refunds pas aan het einde van de dag als batch worden verwerkt en via de PSP worden terugbetaald. Hierdoor ontstaat een tijdsperiode tussen de retour en refund verwerking waardoor nog controles en correcties kunnen worden uitgevoerd.

B2B Features

In het platform zijn twee belangrijke B2B features beschikbaar gekomen. In Q3 voegen we nog meer meer features toe.

Bestellijsten uploaden

Het is nu mogelijk om bestellijsten als Excel bestand te uploaden in een B2B webshop. Op deze manier is het gemakkelijk om vanuit een externe bron (bijvoorbeeld een export uit een kassa- of ERP systeem) een grote bestelling te plaatsen in de B2B webshop. De geüploade bestellijst is binnen het account zichtbaar. De lijst wordt gevalideerd op het actieve assortiment. De producten in de bestellijst worden automatisch gescheiden tussen actieve en niet-actieve producten. Indien van toepassing wordt bij een niet-actief product het vervangingsproduct getoond. Met betrekking tot aantallen wordt rekening gehouden met de besteleenheden van producten. De bestellijst kan vervolgens in één handeling worden toegevoegd aan de winkelmand. Er kunnen meerdere bestellijsten toegevoegd worden aan de winkelmand om vervolgens de bestelling te plaatsen.

Winkelmandje mailen

Het is nu mogelijk om een gevuld winkelmandje te mailen naar een emailadres. Deze functie is nuttig voor bijvoorbeeld het laten controleren van een bestelling door een collega of een leidinggevende.

In de email ziet de ontvanger de inhoud van de winkelmand en kan de bestelling gecontroleerd worden. Vanuit de email kunnen de producten vervolgens weer in het winkelmandje van de webshop worden gezet. Als dit wordt gedaan door een andere gebruiker dan de samensteller van het initiële winkelmandje, zullen de producten onder het account van de 2e gebruiker worden besteld.

Artificial Intelligence

We hebben diverse verbeteringen doorgevoerd in de AI technologie ten behoeve van performance en monitoring. In Q3 is AI één van de hoofdprioriteiten; in de volgende release notes gaan we hierover uitgebreid informeren.

Performance en piekbelastingen

Sinds de situatie rondom COVID-19 is de traffic in diverse webshops en daarmee de druk op het platform aanmerkelijk toegenomen. We hebben upgrades doorgevoerd in de algehele architectuur (o.a. hosting) voor borging van performance en het opvangen van piekbelastingen.

Security

Het NextChapter platform wordt periodiek op security gescreend door partijen zoals Thuiswinkel.org. Hierbij is NextChapter onlangs weer goed beoordeeld en er zijn geen beveiligingsrisico’s.

Overige verbeteringen

  • Marketplace uitbreidingen met Amazon NL, ES, FR;

  • Integratie Squeezely;

  • Integratie reviewpartij Webwinkelkeur;

  • Instagram draait nu op de nieuwe Instagram API;

  • No index, no follow op categorie-, merk- en landingspagina niveau;

  • Verbeteringen in de Content Security Policy feature;

  • Rapportages gelimiteerd naar 60 dagen voor het waarborgen van de platform performance;

  • Realtime voorraadcheck met externe voorraadsystemen;

  • Meer functionaliteiten en processen zijn gemigreerd naar de Microservices architectuur.

Foutenvrij 🙂

Issues in het platform worden door NextChapter altijd direct gezien en opgelost, waardoor het platform foutenvrij is.

What's next?

Heb je vragen over de implementatie van nieuwe functionaliteiten op jouw webshop? Neem contact met ons op.