NextChapter eCommerce Privacybeleid.

NextChapter eCommerce is een softwarebedrijf. Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacybeleid kan je lezen welke persoonsgegevens NextChapter eCommerce verzamelt en gebruikt en hoe wij daarmee omgaan. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
  • NextChapter eCommerce

  • Overschiestraat 63
   1062 XD Amsterdam
   contact@nextchapter-ecommerce.com
   +31(0)20 423 53 58
   NextChapter eCommerce is verwerkingsverantwoordelijke.

  • Toepasselijkheid

  • Dit privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van NextChapter eCommerce. Hierin geven we aan welke persoonsgegevens wij van jou kunnen verwerken. Welke persoonsgegevens dat zijn is afhankelijk van welke diensten je gebruik maakt en welke gegevens je op onze websites achterlaat. Indien NextChapter eCommerce persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw toestemming, zal NextChapter eCommerce deze afzonderlijk aan je vragen. De toestemming mag je altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig verwerkt.

  • Omgang met jouw persoonsgegevens

  • NextChapter eCommerce vindt jouw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met je gegevens omgaan. NextChapter eCommerce zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden. NextChapter eCommerce legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, een contactaanvraag doet of whitepapers, brochures of andere documenten download, je inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven, jouw interesse opgeeft of op een andere wijze contact hebt met NextChapter eCommerce. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door ons gebruikt worden voor het maken van analyses over het gebruik van onze websites, zoals het aantal keer dat onze websites bezocht worden en welke pagina’s worden bekeken.

  • Grondslag voor verwerking

  • NextChapter eCommerce kan jouw persoonsgegevens gebruiken omdat NextChapter eCommerce hier gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor heeft. Deze belangen zijn onder meer het bieden van een goede dienstverlening, een efficiënte interne bedrijfsvoering, het genereren van inkomsten, het beschermen van de financiële belangen en het op de hoogte houden van klanten van (nieuwe) producten en diensten. Tevens kan NextChapter eCommerce een wettelijke verplichting hebben om je persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.

  • Cookies

  • NextChapter eCommerce maakt gebruik van cookies voor een optimale websitebeleving, om het gebruik van onze websites te analyseren het delen van social media content mogelijk te maken en gerichte advertenties te tonen (indien van toepassing). Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via een website van NextChapter eCommerce op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en worden uitgelezen als je onze websites gebruikt. Hieronder vind je uitleg over de verschillende soorten cookies die NextChapter eCommerce plaatst.

   Functionele & analytische cookies
   NextChapter eCommerce maakt gebruik van een aantal functionele cookies zoals Google Analytics (geanonimiseerd) en HotJar. Hiermee krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het gaat daarbij om gebruikersstatistieken, zoals het aantal verschillende bezoekers, de pagina's die veel bezocht worden en de gemiddelde duur van een bezoek. Deze cookies stellen ons in staat om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Andere functionele cookies die wij gebruiken hebben bijvoorbeeld als doel om jouw voorkeuren te onthouden, zoals de taal die je gekozen hebt.

   Social media cookies
   Social media cookies maken het mogelijk om een pagina te delen via social media of om sociale content over een onderwerp (bijvoorbeeld tweets) te tonen. Door deze cookies te accepteren sta je Social Media kanalen toe om je activiteiten van je browser te volgen na het bezoek aan onze website.

   Advertentie cookies
   NextChapter eCommerce gebruikt (waar van toepassing) advertentie cookies om te voorkomen dat je te vaak eenzelfde advertentie te zien krijgt. Advertentie cookies maken het mogelijk om informatie en advertenties te tonen (van derde partijen) die een match zijn met jouw persoonlijke interesses. Door deze cookies te accepteren sta je ons (en derde partijen) toe om je activiteiten van je browser te volgen na het bezoek aan onze website. NextChapter eCommerce maakt ook gebruik van cookies die het ons mogelijk maken je na het bezoek aan onze site banners te vertonen.

   Verwijderen en weigeren van cookies
   Via jouw browserinstellingen kan je cookies op jouw apparaat verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop kan per browser verschillen.

  • Profilering

  • NextChapter eCommerce zal de informatie die wordt verzameld op haar websites en via andere bronnen combineren met elkaar, om je de beste (online) ervaring en dienstverlening te bieden. NextChapter eCommerce kan met jouw toestemming informatie toesturen die afgestemd is op jouw persoonlijke voorkeuren. Die voorkeuren worden afgeleid uit de gegevens die je heeft achtergelaten en/of gecombineerd met jouw klikgedrag op onze websites.

  • Bewaartermijnen

  • NextChapter eCommerce bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat NextChapter eCommerce zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

  • Beveiliging

  • NextChapter eCommerce neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@nextchapter-ecommerce.com.

  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar marketing@nextchapter-ecommerce.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

  • Vragen?

  • Neem contact met ons op.
   Meer informatie over jouw privacy rechten kan je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.   Datum laatste wijziging: 1 maart 2021